Program stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Program stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych


Adresaci:  dzieci oraz młodzież mieszkająca w  Chorzowie do 25 r.ż. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie od lekarza specjalisty (w dziedzinie neurologii, neurologii dziecięcej lub rehabilitacji medycznej) stwierdzające potrzebę udziału w programie
Opis: kompleksowe świadczenia rehabilitacyjne pozwalają na zwiekszenie sprawności ruchowej, a także na poprawę stanu psychicznego niepełnosprawnych dzieci oraz młodzieży. Świadczenia zagwarantowane w programie obejmują m. in.:konsultacje specjalistów (lekarza, logopedy, psychologa i fizjoterapeuty), kompleksowe ćwiczenia rehabilitacyjne, logopedyczne, psychologiczne oraz inne formy usprawniające. Program obejmuje również przygotowanie rodziców do samodzielnego prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych
Realizator: Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym), ul. Ułańska 5a, 40-887 Katowice
Dni i godziny realizacji umowy oraz rejestracji: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 19:00
rejestracja
•    czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00
do 18:00
•    osobiście lub telefonicznie pod nr 32/250 45 01
data realizacji: do 30.11.2017 r.

Menu