Profilaktyczne badania słuchu wśród chorzowskich sześcioletnich dzieci

Profilaktyczne badania słuchu wśród chorzowskich sześcioletnich dzieci w 2017 r.


Adresaci: dzieci w wieku 6 lat (wg rocznika – urodzone w 2011r.).
Opis: ubytki słuchu stanowią częsty problem dzieci w wieku szkolnym, którego czasami rodzice nie są w stanie zauważyć. U większości dzieci związane jest to z nieleczonymi lub niewłaściwie leczonymi chorobami górnych dróg oddechowych. Przesiewowe badania dzieci w wieku 6 lat, pozwalają na wczesne wykrycie zaburzeń słuchu oraz podjęcie decyzji o dalszej diagnostyce i leczeniu.
Realizator: SPZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii  im. dr E. Hankego, ul. Truchana 7, 41 – 500 Chorzów
Dni i godziny realizacji umowy oraz rejestracji: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00
rejestracja:
•    czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 13:00
•    osobiście lub telefonicznie pod nr 32/ 34-90-010
data realizacji: do 30.11.2017 r.

              

Menu