Bezpłatne profilaktyczne badania prostaty

Profilaktyczne badania stężenia PSA poprzedzone konsultacją lekarza urologa  wraz z badaniem per rectum dla mieszkańców Chorzowa w 2017 r.


Adresaci: mężczyźni zamieszkali w Chorzowie, w wieku 40 lat i powyżej.
Opis: badania swoistego antygenu sterczowego (PSA) połączone z badaniami per rectum, kierowane są do mężczyzn po 40 r.ż., którzy znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka rozwoju raka gruczołu krokowego. Nowotwór ten jest drugim co do częstości występowania nowotworem wśród mężczyzn w Chorzowie
Realizator: Urovita Sp. z o.o, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41 – 500 Chorzów.
Dni i godziny realizacji umowy oraz rejestracji: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00  do 15:00
rejestracja:
•    czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00,
•    osobiście lub telefonicznie pod nr 32/246 09 60
data realizacji: do 30.11.2017 r.

Menu