Bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne

Profilaktyczne badania mammograficzne poprzedzone konsultacją lekarską i instruktażem w zakresie samobadania piersi dla mieszkanek Chorzowa w 2017 r.


Adresaci: kobiety zamieszkałe w Chorzowie  w wieku 40-49 lat (skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej).
Opis: refundowane i proponowane w ramach programu zdrowotnego przez NFZ badania mammograficzne obejmują kobiety w wieku 50-69 lat. Miasto Chorzów w ramach środków własnych poszerza tą diagnostykę stanowiącą profilaktykę drugorzędową rozwoju raka sutka, zajmującego 5 miejsce w częstości występowania chorób nowotworowych na śląsku.
Realizator: SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41 – 500 Chorzów   
Dni i godziny realizacji umowy oraz rejestracji:
•    poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 07:00 do 14:30,
•    czwartek od 07:00 do 17:00
•    sobota od 08:00 do 13:00
rejestracja:
•    czynna od poniedziałku do piątku od godziny 07:00 do 14:00
•    osobiście lub telefonicznie pod numerem - rejestracja Poradni Chorób Piersi 32/ 349 91 40
- rejestracja Pracowni Mammograficznej 32/ 349 92 41
data realizacji: do 30.11.2017 r.

Menu